divendres, 30 de desembre de 2011

No serà un punt i final

Ufff!
Per fi considero que he acabat el blog i només hem queda dir.. quanta feina feta a l'últim moment!


Jo em considerava d'aquelles afortunades a les quals no els hi havia "pillat el brau" ja que he anat actualitzant el blog periòdicament però al finalitzar l'assignatura i veure el llistat de continguts del blog em vaig venir avall. Per molt que jo hagués fet una entrada de cada sessió explicant allò que jo considerava més important em faltaven moltes coses del que indicava el "guió". Així que en aquests últims dies m'hi he posat però a arrel d'això he tingut algun petit problema com el de  no poder pujar l'activitat del JClic, que espero resoldre. 


Tot i la feina que m'ha dut fer correctament el blog, estic prou contenta d'haver-ho fet, sota el meu punt de vista, prou bé! 


Però... sense deixar de banda la meva arteria (perquè no és només una vena!) de lluitadora, considero que el treball que ha comportat aquest blog no ha estat l'esperat donat que fent resum de les sessions de classe i ampliant amb allò que cadascú considerava interessant han mancat aspectes que apareixien en el "guió". Considero que la meva actitud d'actualitzar a l'últim moment, quan només queden unes hores per a que s'acabés el dia, no ha sigut gaire bona però encara menys la d'aquelles persones que no han fet blog durant els tres mesos d'assignatura i ara de cop i volta s'hi han posat. Però confio que basant-nos en els criteris de Bolonia i l'avaluació continuada això es tingui en compte. 


P.D: Amb aquesta reflexió no vull ferir a ningú però considero que aquelles persones que hem fet blog de manera "continuada" també se'ns a de valorar.


Co.. conductisme, cognitivisme, constructivisme i connectivisme

Aquetes quatre teories de l'aprenentatge no tenen una clara cronologia temporal però consisteixen en el següent:

-Conductivisme: les persones aprenen  sense importar que passa dins la ment. El cervell es considera una caixa negra i l’aprenentatge  és la modificació de la conducta. modificació de conducta.

-Constructivisme; l’aprenentatge es realitza  mitjançant la construcció de nous coneixements basats en aquells coneixements que ja tenim.   

-Cognitivisme; el cervell és una màquina que processa la informació. El coneixement són construccions simbòliques aquetes construccions tenen relació amb el que ja sabem.

L’aparició dels ordinadors cap al 1940 va condicionar les teories de l’aprenentatge però no fou fins el boom del internet, 1990, que van aparèixer noves teories basades en la construcció i organització de la informació a la xarxa. Aquesta nova teoria s’anomena connectivisme.

-Connectivisme: l'aprenentatge sorgeix a partir de la idea de xarxa social i els lligams que es creen i aquesta teoria de l'aprenentatge és possible gràcies a la tecnologia i les connexions.  "Una mirada que sorgeix a través d'altres mirades" Diego E.Leal Fonseca

A més a més d’aquesta teoria he realitzat unes activitats amb el JClic però no he pogut penjar-les donat a que no sabia com fer-ho. Properament les tindreu disponibles. 

Mi PLE... miiiiiiiiiiiii PLE!

Per crear i gestionar el meu PLE he utilitzat un blog però també el Google Docs i el Hotmail. Aquests dos últims serveis els he utilitzar per emmagatzemar a l'instant la informació que m'ha semblat interessant i important. Tot i això he de dir que el meu PLE no és totalment públic donat que Google Reader m'informava de les entrades als blogs que jo considerava interessant i els quals no he compartit en el meu PLE.

Per gestionar el meu blog he utilitzat:
-Fonts d'nformació:
·Diari La Vanguardia
·Diari El País
·Web de Radio Televisión Española
·Web de TV3
·Portal Gencat
·Youtube
·Edu365
·Web del CEIP Els Costerets

-Comunicar-me:
·Blog
·Hotmail
·Gmail
·Blink
·Skype
·Facebook
·Twitter

-Per emmagatzemar:
·Dropbox
·Google Docs
·Blink
·Hotmail
·EyeOS

He de confessar que alguns d'aquests serveis com per exemple el Twitter no l'he fet servir gaire i el perquè l'explico en aquest antic post però tot i així en moments puntuals, com activitats a classe, m'ha sigut molt útil. D'altre banda he de dir que he abusat del serveis per emmagatzemar informació i moltes vegades no sabia on havia guardat les coses. Un exemple seria els recursos aquests que no vaig enrecordar-m'hi que els tenia fins que tancant en blog vaig necessitar-los. 


Comunitata de què?.... a d'aprenentatge!

La definició de comunitat d'aprenentatge segons el Departament d'Educació és la següent:
"Comunitats d'Aprenentatge és un model de centre participatiu obert a la  comunitat,  en  el  marc  de  l'escola inclusiva, per donar resposta de forma igualitària als reptes i necessitats que es plantegen en l'educació del segle XXI. És un projecte de transformació de centres educatius que es basa en l'aprenentatge dialògic i la participació de la comunitat per aconseguir un doble  objectiu: l'èxit educatiu de tot l'alumnat i la millora de la convivència en els centres educatius. La transformació fa passes decisives cap a aquests objectius aplicant les teories i actuacions que la comunitat científica internacional ha demostrat que són les més efectives per aconseguir-ho. Es distingeix per un esforç comú de tota la comunitat per assolir la igualtat educativa de totes les noies i nois, partint del convenciment que totes i tots tenen dret a la millor educació i tenen capacitats per a aconseguir-la."


El Projecte de comunitats d'aprenentatge  a Catalunya. 
Departament d'ensenyament. Generalitat de Catalunya

Això aplicat a l'assignatura UDTIC i sota el meu punt de vista volia dir compartir informació entre tots nosaltres per tal d'elaborar un "calaix" amb prou recursos per treballar les TIC a l'escola. Recursos no només vol dir programes i webs sinó també informació i documentació que puguem considerar important o de rellevància. 

Considero que no s’ha dut a terme una bona comunitat d’aprenentatge, a nivell global, perquè la majoria de blogs de l’aula no han funcionat durant el període que hem estat cursant l’assignatura. I a nivell personal jo he creat el meu propi PLE però no podia obligar a la gent a visitar-lo. El visitar blogs implica accedir a altres entorns personals d’aprenentatge i d’alguna manera comporta elaborar una comunitat d’aprenentatge, tot i que sigui personal.

Així que per finalitzar només em queda dir que el nostre intent de comunitat d’aprenentatge ha estat un fracàs però per culpa de tots nosaltres. 

dijous, 29 de desembre de 2011

Mitjans de comunicació i Educacció? Doncs sí!

En ple Segle XXI hem de ser conscients que els mitjans de comunicació condicionen la vida de la majoria de nosaltres per això considero que des de l'escola hem de treballar amb ells i també treballar-los, als mitjans. Les feines que el mestre pot realitzar vers els mitjans de comunicació podrien ser aquestes dues: treballar amb els mitjans de comunicació o treballar els mitjans de comunicació. 

A continuació faré una petita ressenya referida a aquestes dues maneres de treballar amb i treballar els mitjans de comunicació:

-Treballar amb les mitjans de comunicació (Utilitzar els mitjans de comunicació per educar)
A partir dels mitjans de comunicació es poden treballar determinats continguts curriculars i per lo tant obligatoris. Ara mateix la idea que se'm ve al cap i parteix de L'experiència a l'escola de pràctiques amb els mitjans de comunicació escrits i tota la informació que en poden extreure d'ells estan organitzant un programa de ràdio. Val a dir que no només es serveixen d'aquest tipus d'informació sinó que també consulten llibres de lectura, receptaris i altres llibres de consulta.

-Treballar els mitjans de comunicació (Educar en l'ús dels mitjans de comunicació)
Des de les escoles hauríem de treballar els mitjans perquè cal saber fer-ne un ús responsable dels mateixos. Un ús responsable és aquell en que l'observador té una mirada crítica i reflexiva la qual li permet triar el contingut adient per a la seva edat i pel que fa als seus interessos.

Educar en los medios y con los medios.
Servicio Católico 

Los niños y los medios de comunicación social: un reto para la educación

Drop Box

"Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado por la compañía Dropbox. El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre computadoras y compartir archivos y carpetas con otros.Existen versiones gratuitas y de pago, cada una de las cuales con opciones variadas."

Dropbox. Wikipedia
[http://es.wikipedia.org/wiki/Dropbox]

Web de Dropbox des d'on es pot descarrergar: https://www.dropbox.com/

Treball en grup = treball col·laboratiu

Per a realitzar els treballs en grup acostumem a utilitzar el Google Docs (amb totes les seves prestacions) així com també el Drop Box. Amb aquests dos servei gratuïts fan que totes puguem treballar alhora i podem veure els que les altres estan fent al document inical. Però també fem servir els documents Word perquè són la versió definitiva dels treballs, per treballar amb el mateix document creem un e-mail conjunt i cada vegada que modifiquem l'arxiu el tornem a enviar de manera que l'ultim arxiu rebut és el que conté les ultimes actualitzacions.

He de dir que en alguna ocasió també hem fet servir EyeOS però només en ocasions puntuals i mai hem tingut la constància suficient com per seguir treballant amb aquest escriptori al núvol. 

Tot i disposar de diferents eines per a realitzar treballs conjunts he de dir que no tot són avantatges; sovint el Google Docs deixa de funcionar i no actualitza els documents o d'altres directament no et deixa ni accedir-hi. Pel que fa al Drop Box cal ser més constant però personalment és l'eina que més m'agrada perquè és molt fàcil de gestionar. El que personalment trobo més útil és el sistema més rudimentari; per e-mail però cal avisar quan s'està modificant un document i no oblidar-se d'enviar l'última modificació. Per a mi és el més útil perquè pots deixar estructurar el document de la manera que desitges la seva impressió, és com la versió definitiva.